24 October, 2007

Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Συσκευών

Στόχοι Συλλογής

Με βαση το αρθρο 10 της Οδηγιας 2006\ 66της Ευρωπαικης Ενωσης που ψηφισθηκε στις 26\9\2006 ολα τα κρατη μελη θα πρεπει να συλλεγουν το 25% κατα βαρος,των μπαταριων που διακινουνται στην αγορα,το αργοτερο μεχρι τις 26 Σεπτεμβριου του 2012.

Ο κύκλος ζωής των μπαταριών

Κάθε μπαταρία εχει ενα κύκλο ζωης, ο οποίος ξεκινάει από το εργοστάσιο, και συνεχίζεται μέχρι και μετά την χρήση των μπαταριών. Όταν αδειάσει μια μπαταρία και την πετάξουμε, διακόπτουμε τον κύκλο της ζωής της. Οι μπαταρίες στα σκουπίδια γίνονται επικίνδυνες, όχι μόνο για το περιβάλλον μας, αλλά και για την υγεία των ανθρώπων. Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους κάδους ανακύκλωσης του ΑΦΗΣ θα συνεχίσουμε τη ζωή της και οι μπαταρίες μπορούν να γίνουν βάση για την παραγωγή νέων μπαταριών η άλλων προιόντων.

Προστασία του Περιβάλλοντος

H εποχή που ζούμε ειναι η εποχή των μεγάλων επιτευγμάτων της τεχνολογίας . Παράλληλα, με την μεγάλη παραγωγή προϊόντων, ο κίνδυνος για την καταστροφή του περιβάλλοντος διαρκώς μεγαλώνει. Οι ζωντανοί οργανισμοί απορροφούν τα φυσικά απόβλητα με το νερό, τον αέρα και την τροφή και υπάρχει δυνατότητα να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως φυσικό λίπασμα, μέσω της βιοδιάσπασης. Τα βιομηχανικά από την άλλη απόβλητα, όπως οι μπαταρίες, δεν αποβάλλονται από τη φύση. Το φαινόμενο ονομάζεται βιοσυσσώρευση, και προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στους περιβαλλοντολόγους, καθώς τα βαρέα μέταλλα και οι μπαταρίες μένουνε στο περιβάλλον μας για μερικές δεκαετίες και το μολύνουν. Για αυτό το λόγο θεωρούνται καρκινογόνα και μπορούν να προκαλέσουν προβληματα στους ανθρώπινους οργανισμούς, κυρίως στο δέρμα και στα μάτια.

Προεδρικό Διάταγμα 115\2004

Το προεδρικό διάταγμα 115 (ΦΕΚ 80/5-3-2004) στοχεύει στην θέσπιση μέτρων για την διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του νόμου 2939/2001 και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνεται πιό αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και η παραιτέρω αξιοποίησή τους. Στο Προεδρικό Διάταγμα καταγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και μέτρων που στοχεύουν:
Στην πρόληψη και περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων.
Μείωση της επικινδυνότητας των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως προς την περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα.
Μείωση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα οικιακά απόβλητα
Προώθηση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τελικού χρήστη.
Οδηγίες για την χωριστή συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών.
Επίτευξη των στόχων συλλογής του 30% κατά βάρος όλων των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και ανακύκλωσης του 80% κατά βάρος των συλλεγόμενων ηλεκτρικών στηλών.
Τέλος στο Προεδρικό Διάταγμα αναγράφονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών, εισαγωγέων και ανακυκλωτών Η.Σ. καθώς και των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης

ΝΟΜΟΣ 2939\2001
Με βάση το Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/6.8.2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προιόντων όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην Ελληνική αγορά συσκευασμένα προιόντα καθώς και άλλα προιόντα όπως μπαταρίες, συσσωρευτές,ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά οχημάτων κλπ. είναι υποχρεωμένες να μεριμνούν για τη συλλογή και την ανακύκλωση τους.Ως εναλλακτική διαχείριση προσδιορίζονται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων προιόντων ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.
Ολες οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν φορητές ηλεκτρικές στήλες, κατ' εφαρμογή του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 115/2004, υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών.
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου 2939 και του Προεδρικού Διατάγματος 115 (δεν έχει οργανώσει ή δεν συμμετέχει σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) υπόκειται βάσει των άρθρων 20 και 14 αντίστοιχα σε ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις και η διανομή των προιόντων του δεν είναι σύννομη.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι βάση του άρθρου 10, παρ.β του Π.Δ. 115 απαγορεύεται να διακινούνται στην αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που δεν είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

No comments: